Schijvenaars & Aerts
advocaten

Schijvenaars & Aerts advocaten

Schijvenaars & Aerts Advocaten streeft constant naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de door ons te leveren rechtsbijstand.
Het is in bepaalde situaties onvermijdelijk om te procederen maar dat is vaak duur en tijdrovend.
Ons streven is er dan ook in de eerste plaats op gericht een bevredigende oplossing te verkrijgen zonder dat er een procedure aan te pas hoeft te komen.
Ook dat is een kwaliteit die wij leveren.

Specialisaties

Iedere advocaat binnen ons kantoor is gespecialiseerd in een of meer rechtsgebieden.
Zo zijn er binnen ons kantoor specialisaties op het gebied van het arbeidsrecht, ondernemingsrecht (MKB), ambtenarenrecht, sociale verzekeringen, echtscheiding, alimentatie, strafrecht, huurrecht, vreemdelingenrecht en asielrecht.